Hỗ Trợ

Warranty Information

Thông tin Bảo hành

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bạn về dịch vụ và các tùy chọn bảo hành dành cho các sản phẩm mang nhãn hiệu Intel.
To implement a brand new experience, the OSC will undergo system maintenance and will be intermittently unavailable from Saturday, March 25 at 9 PM PT to Sunday, March 26 at 3 PM PT.

Kiểm tra bảo hành của bạn

Làm theo các bước dưới đây để xác minh và hỗ trợ yêu cầu bảo hành đối với các sản phẩm của bạn. Các sản phẩm Intel® được bán như một bộ phận của hệ thống máy tính được bảo hành bởi nhà sản xuất hệ thống. Liên hệ nhà sản xuất hệ thống của bạn hoặc nơi mua hàng để biết thông tin về các lựa chọn bảo hành của bạn.

Trước khi yêu cầu dịch vụ bảo hành

Hướng dẫn Cách thực hiện Bảo hành Bộ xử lý

Xem video này để tìm hiểu về các tùy chọn bảo hành bộ xử lý có sẵn từ Intel.

Điều khoản và điều kiện bảo hành

Xem và tải xuống bảo hành thích hợp cho các sản phẩm Intel® của bạn.

Liên kết Hỗ trợ Bảo hành

Truy cập thông tin bảo hành cho các sản phẩm nhãn hiệu Intel® của bạn.

Bảo hành và Hỗ trợ Trực tuyến cho Liên minh Đối tác Intel®

Tìm câu trả lời cho thành viên của bạn, hỗ trợ kỹ thuật và các câu hỏi thay thế bảo hành (Bắt buộc Đăng nhập)

Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố

Tìm thông tin xử lý sự cố hàng đầu dành cho bộ xử lý, đồ họa, mạng và nhiều thứ khác.

HỖ TRỢ KHI ĐI
Tìm và so sánh sản phẩm, nhận hỗ trợ, và kết nối với Intel.