Hỗ Trợ

Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến

Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến

Tạo và quản lý các yêu cầu về bảo hành và hỗ trợ của bạn
To implement a brand new experience, the OSC will undergo system maintenance and will be intermittently unavailable from Saturday, March 25 at 9 PM PT to Sunday, March 26 at 3 PM PT.

Lịch sử hỗ trợ

Đăng nhập để xem trạng thái về các yêu cầu hiện tại hoặc trước đây

Quyền lợi bảo hành

HỖ TRỢ KHI ĐI
Tìm và so sánh sản phẩm, nhận hỗ trợ, và kết nối với Intel.